Woord vooraf

Een blog over de Agion Oros (Athos), de Tuin van de Moeder Gods, het spirituele centrum van het oosters-orthodoxe christendom.
En dus ook over kloosters, pelgrimeren en ikonen. (Tekst in geel bevat een link)
Wilt u op de hoogte blijven van nieuwe blogs? Abonneer u onderaan deze pagina.

zondag 17 februari 2013

217 - HET HEILIGE KLOOSTER KONSTAMONITOU/Ι.Μ. ΚΩΝΣΤΑΜΟΝΊΤΟΥ (3/3)

Tegen de linker zuil hangt de wonderdoende ikoon van de Panagía Odigítria (97x71 cm), een geschenk van weldoenster keizerin Anna (Filanthropiní/Menslievende), van Servië (1360).

Een, derde, belangrijke ikoon is die van de Moeder Gods Antifonítria (Grieks: Αντιφωνήτρια/Antifonítria). De ikoon bevindt zich ook in het katholikon, en wel op de zuil achter de bisschopstroon (afbeeldingen hieronder).


Over haar wordt het volgende verhaal verteld, daterend uit 1020. Aan de vooravond van het feest van de reliquien van de beschermheilige, de Heilige eerste martelaar Stéfanos, was er in het klooster een groot te kort aan olie. Na smeekbeden tot de Panagía door de verantwoordelijke monnik (Grieks: δοχειάρης/dochiáris) werd een groot olievat dat onder de ikoon stond op wonderbaarlijke wijze met olie gevuld. En ook andere vaten bleken gevuld met olie. 

Dat vat staat nog steeds op zijn plek in de kelder. (Een gelijksoortig verhaal is verbonden aan de ikoon Geróntissa van I.M. Pantokrátoros.) Waarom de ikoon de naam Antifonítria draagt is niet geheel duidelijk. Misschien is er verband met de antífoon, een liturgische zang of tekst.

Athosreiziger Hans Overduin meldde over de betekenis van Antifonítria het volgende: De ikoon Panagia Antifonitria heeft niets met de bekende liturgische zangvorm te maken.We hebben hier te maken met een 'sprekende ikoon'. Het werkwoord dat bij het adjectief antifonitria hoort kan vertaald worden met 'antwoorden, reageren op' en 'luid praten/roepen tegen'. Je kunt Antifonitria dus vertalen met 'zij die je roept' of  'zij die je antwoordt'. In het geval van de ikoon in Konstamonítou heeft de ikoon/de Panagia dus gereageerd met er voor te zorgen dat het betreffende vat weer met olie gevuld werd.

Hij had ook nog een aanvulling:
Er is nog een Panagía Antifonítria op 
de Agion  Oros en die bevindt zich in 
Vatopédi. Het betreft hier een 'ingelijst'
stuk fresco dat zich bevindt in het 
mesonyktiko. De legende verhaalt, dat,
toen de dochter van Theodosius
(welke Theodosius weet ik niet) het
klooster bezocht, zij een stem vanaf 
het frescogedeelte hoorde die haar de 
verdere toegang verbood, omdat zij 
het abaton genegeerd had. 
(Foto rechts)In I.M. Konstamonítou leven en bidden ongeveer 50 monnniken.

3D werk van het katholikón:


Bron: Markos Mazarakis

Zie ook: 199 - Het Heilige Klooster Konstamonítou/Ι.Μ. Κωνσταμονίτου (1/3)
              216- Het Heilige Klooster Konstamonítou/Ι.Μ. Κωνσταμονίτου (2/3)

Loading...