Woord vooraf

Een blog over de Agion Oros (Athos), de Tuin van de Moeder Gods, het spirituele centrum van het oosters-orthodoxe christendom.
En dus ook over kloosters, pelgrimeren en ikonen. (Tekst in geel bevat een link)
Wilt u op de hoogte blijven van nieuwe blogs? Abonneer u onderaan deze pagina.

zondag 23 maart 2014

325 - DE GROTE VASTEN: OVER HET BELANG VAN GEBED

Gebed is belangrijk tijdens de Grote Vasten. Vader Bart spreekt daarom over het samengaan van orthodox vasten met gebed. De opname is van vorig jaar, maar ze heeft niets aan betekenis verloren. Ze is dan ook alleszins de moeite van het aanhoren waard. Twee zaken zijn evenwel achterhaald. Vader Athenagóras is inmiddels Metropoliet van België en Exarch van Nederland en Luxemburg geworden en het orthodoxe Pasen valt dit jaar samen met het westerse Pasen, op 20 april.
Het gebed van Efrem de Syriër:

Heer en Meester van mijn leven,
Geef mij niet een geest van ledigheid, 
bemoeizucht, heerszucht en ijdel gepraat. (pokloon/buiging)

Maar schenk mij, uw dienaar, een geest van ingetogenheid,
nederigheid, geduld en liefde. (pokloon/buiging)

Ja, Heer mijn Koning,
Laat mij mijn eigen fouten zien
En mijn broeder niet veroordelen;
Want gij zijt gezegend in de eeuwen der eeuwen.
Amen (pokloon/buiging)Loading...