Woord vooraf

Een blog over de Agion Oros (Athos), de Tuin van de Moeder Gods, het spirituele centrum van het oosters-orthodoxe christendom.
En dus ook over kloosters, pelgrimeren en ikonen. (Tekst in geel bevat een link)
Wilt u op de hoogte blijven van nieuwe blogs? Abonneer u onderaan deze pagina.

zondag 9 maart 2014

321 - ZONDAG VAN DE ORTHODOXIE, EERSTE ZONDAG VAN DE VASTEN


Vandaag, zondag 9 maart 2014, de eerste zondag van de Grote Vasten, vieren we de Triomf van de Orthodoxie. Het is de overwinning van de ikonenvereerders in de ikonenstrijd. We herdenken het einde van die strijd, het ikonoklasme (726-843), en het weer opnieuw toestaan van de ikonenverering in de Orthodoxe Kerk. Het Tweede Concilie van Nikea (787) heeft het ikonoklasme veroordeeld. Het evangelie van deze zondag is te lezen bij de Heilige Apostel Johannes, 1, 44-52.

Archimandriet Ignatios D. Sotiriadis zegt in zijn homilie over het Herstel van de Heilige Ikonen het volgende: 
(...) Maar waarom wordt de overwinning op het ikonoklasme Triomf van de Orthodoxie genoemd? Wellicht, omdat voor de Orthodoxie het ikonoklasme, het weigeren van ikonen te vereren, de samenvatting is van alle ketterijen. De ikoon weigeren, is voor de orthodoxe theologie het niet aanvaarden van de menswording van God. Het is bijgevolg de menswording van Christus die men wou verdedigen.

Maar welk is de zin en betekenis van de Orthodoxie voor de hedendaagse mens, voor de christen van vandaag, voor de Orthodoxie die in ons gemeenschappelijk huis leeft, het is te zeggen in Europa. Welke is de waarheid die we erin kunnen vinden?

Voor ons christenen, voor ons orthodoxen, is de Waarheid geen abstracte notie, noch een filosofisch concept, maar een Persoon, het is te zeggen Jezus Christus, de Zoon en het vleesgeworden Woord van God. Daarom is de Orthodoxie - die de Kerk van Christus is, Eén, Heilig, Katholiek en Apostolisch - noch een filosofie, noch een ideologie, noch een schepping van de menselijke wijsheid! De Orthodoxie is de absolute getrouwheid aan de goddelijke openbaring, die ons langsheen de Traditie van de Kerk werd overgedragen (...)

Lees de gehele homilie hier.
Loading...