Woord vooraf

Een blog over de Agion Oros (Athos), de Tuin van de Moeder Gods, het spirituele centrum van het oosters-orthodoxe christendom.
En dus ook over kloosters, pelgrimeren en ikonen. (Tekst in geel bevat een link)
Wilt u op de hoogte blijven van nieuwe blogs? Abonneer u onderaan deze pagina.

dinsdag 28 juni 2011

38 - NEDERLANDERS OP AGION OROS (ATHOS): EEN TUIN VOOR KOUTLOUMOUSÍOU

Een groep van twaalf studenten van de Academie van Bouwkunst van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten kreeg dit jaar, heel bijzonder, zeker voor niet-orthodoxen, de opdracht een nieuwe botanische tuin te ontwerpen voor I.M. Koutloumousiou (Κουτλουμουσίου). De monniken hadden vroeger een beroemde hortus botanicus waar zij exclusieve, vooral geneeskrachtige planten kweekten. De hortus botanicus is in zijn geheel verloren gegaan, maar er bestaan nog gegevens zoals lijsten met planten en locatietekeningen.

De studenten kregen individueel de opdracht om een nieuwe  botanische tuin te ontwerpen, waarbij het begrip tuin breed en metaforisch mocht worden opgevat. Uitgangspunt voor het ontwerp was dat het kracht en uitstraling moet hebben in de wijdere omgeving en in meerdere opzichten - sociaal, ruimtelijk en ook qua imago - betekenis genereert. De studenten werd gevraagd om zowel een schetsontwerp als een maquette te maken.

Het plan voor de hortus is nu in boekvorm verschenen bij de Academie voor Bouwkunst in Amsterdam, maar het is nog niet duidelijk of het boek ook in de verkoop komt.

Mijn vriend R.B. (Thomas) is de drijvende (Nederlandse) kracht achter dit project. Afgelopen weekend presenteerde hij met de (mannelijke) studenten het boek in I.M. Koutloumousíou. Met de zegen van de abt en na het examen van de studenten kunnen de plannen verder worden uitgewerkt.   
  


Bron: Academie voor Bouwkunst. Zie ook de update d.d 4 juli.

zaterdag 11 juni 2011

37 - PINKSTEREN/Η ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ

Pinksteren/Η Πεντηκοστή
(Theofánis de Kretenzer, I.M. Stavronikíta, 1546)

Handelingen 2,1-41
Tijdens het pinksterfeest (Grieks: Η Πεντηκοστή/I Pentikostí) wordt herdacht dat de Heilige Geest, de derde Persoon van de Allerheiligste Drie-eenheid, neerdaalde uit de hemel op de apostelen en andere aanwezige gelovigen. Na Jezus' dood op Goede Vrijdag en zijn verrijzenis op Pasen hadden de leerlingen van Jezus nog veertig dagen lang de steun van zijn aanwezigheid gehad waarbij hij hen nog eens uitlegde wat de betekenis was van alles wat hij gedaan had tijdens zijn openbare optreden. Op de veertigste dag van Pasen (let op: niet de veertigste dag na Pasen) werden de leerlingen door Jezus' Hemelvaart alleen achtergelaten. Wel had hij beloofd dat hij de Geest van God, de Heilige Geest zou sturen die hen geestelijk verder zou leiden en hen de kracht zou geven om getuigen van het evangelie te zijn. Op de vijftigste dag van Pasen, tien dagen na Hemelvaart, kwam de beloofde Heilige Geest dan ook over de discipelen.

vrijdag 3 juni 2011

36 - OVER HET BELANG VAN AGION OROS (ATHOS) 2

Van materialisme genezen
Kyriacos C. Markides

Toen ik in de begin jaren zestig in Amerika aankwam voor mijn hogere studies, bracht ik een naïef christelijk geloof mee. Het was een geloof in de christelijke godsdienst, de kerk en de God van mijn voorouders. Het was een als vanzelfsprekend aangenomen geloof, gebaseerd op een opvoeding binnen een geïsoleerd en homogeen gebied van de oosterse-orthodoxie, de overheersende godsdienst op Cyprus. In het kosmopolitische en multiculturele Amerika, waar godsdienst meer een kwestie van keuze is dan van voorbestemming, viel die simpele geruststellende geloofszekerheid aan diggelen.

Tot agnost geseculariseerd

Na tien jaren studie in de sociale antropologie was ik van gelovige veranderd in agnost. Ik was, evenals de meeste van mijn medestudenten, tot de conclusie gekomen dat godsdienst tenslotte een schepping was van de maatschappij.

Ik beschouwde het als vanzelfsprekend


donderdag 2 juni 2011

35 - HEMELVAART DES HEREN/H ΑΝΑΛΗΨΗ

Hemelvaart des Heren/Η Ανάληψη
(Theofánis de Kretenzer, I.M. Stavronikíta, 1546

Vandaag, veertig dagen na Pasen, het Feest der Feesten, vieren we de glorierijke Hemelvaart van de Heer (Grieks: Η Ανάληψη) . We herdenken dat Jezus is opgevaren naar zijn Vader in de hemel. De Evangelist Lucas vertelt het verhaal: 24, 36-53 

In heerlijkheid zijt Gij opgestegen, o Christus onze God,
Gij hebt Uw leerlingen verblijd door de belofte van de Heilige Geest, 
want door Uw zegen leerden zij,
dat Gij de Zoon van God zijt, 
en de Verlosser van de wereld.
(Troparion van de Hemelvaart des Heren)