Woord vooraf

Een blog over de Agion Oros (Athos), de Tuin van de Moeder Gods, het spirituele centrum van het oosters-orthodoxe christendom.
En dus ook over kloosters, pelgrimeren en ikonen. (Tekst in geel bevat een link)
Wilt u op de hoogte blijven van nieuwe blogs? Abonneer u onderaan deze pagina.

vrijdag 30 mei 2014

352 - HEMELVAART IN I.M. ESFIGMENOU (KARIES), FOTO'S


Hieronder volgen foto's van het feestelijke kerkfeest van de broederschap van Esfigménou dat in de Konáki in Kariés werd gevierd. Het conflict tussen de nieuwe broederschap (Hegoúmenos Bartholoméos, links op de foto) en de oude in het historische klooster Esfigménou (Hegoúmenos Methódios) is nog steeds niet bijgelegd.
Bron: Ierá Moní Esfigménou.blogspot.gr
         Amen.gr  

donderdag 29 mei 2014

351 - HEMELVAART DES HEREN/H ΑΝΑΛΗΨΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ

Hemelvaart des Heren/Η Ανάληψη
(Theofánis de Kretenzer, I.M. Stavronikíta, 1546

Vandaag, veertig dagen na Pasen, het Feest der Feesten, vieren we de glorierijke Hemelvaart van de Heer (Grieks: Η Ανάληψη του Κυρίου/ I Análipsi tou Kiríou) . We herdenken dat Jezus is opgevaren naar zijn Vader in de hemel. De Evangelist Lucas vertelt het verhaal: 24, 36-53 

In heerlijkheid zijt Gij opgestegen, o Christus onze God,
Gij hebt Uw leerlingen verblijd door de belofte van de Heilige Geest, 
want door Uw zegen leerden zij,
dat Gij de Zoon van God zijt, 
en de Verlosser van de wereld.
(Troparion van de Hemelvaart des Heren)

Met de Hemelvaart van Christus is de Paastijd in ruimere zin afgesloten en begint de voorbereiding op Pinksteren. De paasgroet en de paasgezangen verstommen. Toch is de Hemelvaart geen treurdag of de aanvang van de eentonige gewone tijd, maar begin van een nieuwe, vreugdevolle verwachting: Christus gaat naar de Vader om ons de Heilige Geest te zenden. In deze belofte ligt de vervulling echter al besloten, zoals het kondakion van het feest duidelijk zegt:

Nadat Gij de heilsorde had volbracht omwille van ons, en het hemelse met het aarde verenigd had,
zijt Gij in heerlijkheid opgestegen, Christus onze God,
zonder van ons heen te gaan, zodat er geen scheiding kwam.
En hun die Gij liefhebt, roept Gij toe: Ik ben met u, en niemand tegen u. (Bron: Klooster Hemelum)
Op Athos viert het Heilig Klooster Esfigménou dit feest, evenals diverse kelliá die aan de Hemelvaart gewijd zijn.

zondag 25 mei 2014

350 - AARDBEVING RAAKT AGION OROS

Beelden van de krachtige aardbeving van gistermiddag, 12.25 uur
(6,2 Richter), die ook op de Agion Oros gevoeld werd. Je hoort de schrik in de stem van de monnik. (Grieks: siesmó, schok)


Dank/Ευχαριστώ Γιάννη

zaterdag 17 mei 2014

349 - PATRIARCH VAN ALEXANDRIE THEODOROS II BEZOEKT ATHOS, DEEL 2/2 (incl. video)

Zoals gezegd bracht de Heilige Gerásimos Palladás de laatste jaren (1712-1714) van zijn leven door in I.M. Vatopedíou. Zijne Gelukzaligheid Patriarch Theódoros II van Alexandrië en Geheel Afrika kwam daar gisteravond 16 mei aan. Hij kreeg een prachtige ontvangst bij de ingang van het klooster van hegoúmenos Archimandriét Efrém en zijn monniken. De Patriarch kreeg een kopie van een kostbaar Evangeliehandschrift uit de schatkamer van het klooster. Archimandriet Efrém kreeg van de Patriarch als dank voor de uitnodiging een relikwie, een kopie van het persoonlijke borstkruis van de Heilige Gerásimos. 
De gedachtenis van de driehonderdste sterfdag van de heilige wordt vandaag gevierd met een feestelijke agripnía (Grieks: αγρυπνία). Zie foto's:
Bron: Pemptousia.gr
        Amen.gr

Zie ook: 348 - PATRIARCH VAN ALEXANDRIE THEODOROS II BEZOEKT ATHOS 1/2 (met video)

vrijdag 16 mei 2014

348 - PATRIARCH VAN ALEXANDRIE THEODOROS II BEZOEKT ATHOS, DEEL 1/2 (incl video)

Het Patriarchaat van Alexandrië en Geheel Afrika is één van de vier oude Grieks-Orthodoxe Patriarchaten. Aan het hoofd staat, sinds 2004, Zijne Gelukzaligheid Theódoros de Tweede. Hij brengt deze dagen een bezoek aan de Agion Oros ter gelegenheid van de driehonderdste sterfdag van één van zijn voor gangers, de Heilige Patriarch Gerásimos Palladás (15 januari 1714). De Heilige Gerasimos bracht de laatste paar jaar van zijn leven door in het Heilig Klooster Vatopedíou. Zijn schedel wordt daar in het katholikon in een zilveren reliekdoos bewaard.

Proto-epistátis Stéfanos Chiliandarinós ontving de Patriarch in de Protátonkerk.
Bron: Romfea

zaterdag 10 mei 2014

347 - WEERSTATION IN H.K. MEGISTIS LAVRAS/Ι.Μ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΛΑΥΡΑΣ

Megístis Lávrasmonnik Theológos maakt het mogelijk het weer bij zijn klooster te volgen. Met een kamera (webcam) krijg je in één minuut een beeld van de hele dag, bijvoorbeeld: gisteren, 9 mei 2014, van ongeveer half zes in de ochtend tot zonsondergang, rond negen uur, 's avonds (van oost naar west):Monnik Theológos heeft ook een informatieve site: athosmount.blogspot.gr

Foto: Vasílis

maandag 5 mei 2014

346 - DE HEILIGE AKAKIOS KAFSOKALIVÍTIS/Ο ΑΓΙΟΣ ΑΚΑΚΙΟΣ ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΙΤΗΣ († 1730)

Gisteren, de derde zondag van Pasen, Zondag van de Heilige Mirondraagsters, vierden de monniken van Ierá Skíti Kafsokalivíon op de Heilige Berg Athos de gedachtenis van de Heilige askeet Akákios (de Jongere). Behalve op deze dag herdenkt men hem ook op de datum van zijn ontslaping, 12 april, en op de eerste zondag van oktober, als één van de zeven Rechtvaardige Heiligen van Kafsokalívia.

Deze zomer hoop ik de grot waar de Heilige Akákios leefde te bezoeken, evenals de kalívi van de nieuwe Heilige Porfírios, de derde heilige van de skíti. De eerste heilige is de Heilige Maximos. Ik hoop op hen later terug te komen.

Hieronder volgen een paar foto's van de herdenking uit de skíti van afgelopen zondag:


Ook zijn er beelden uit de kapel:


Bron: Agioreitikoslogos

Zie ook: 140 - DE HEILIGE AKÁKIOS VAN KAFSOKALÍVIA/Ο ΌΣΙΟΣ ΑΚΆΚΙΟΣ ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΊΤΗΣ (+ 1730)
141- FEEST VAN DE HEILIGE KALÍVI VAN DE HEILIGE AKÁKIOS

zondag 4 mei 2014

345 - DERDE ZONDAG VAN PASEN, HEILIGE MIRONDRAGENDE VROUWEN


Deze zondag staat in het teken van de eerste verschijning van Jezus na zijn begrafenis. Deze twee ikonen van Theofánis de Kretenzer, in Kretenzische Stijl, verbeelden de tekst.

[1] Na de sabbat, bij het aanbreken van de eerste dag van de week, gingen Maria van Magdala en de andere Maria naar het graf kijken. [2] Plotseling kwam er een zware aardbeving. Want een engel van de Heer daalde uit de hemel neer, kwam naderbij, rolde de steen weg en ging erop zitten. [3] Zijn uiterlijk schitterde als een bliksemflits en zijn kleding was wit als sneeuw. [4] De wachters beefden van angst en werden lijkbleek. [5] De engel zei tegen de vrouwen: ‘U hoeft niet bang te zijn, want ik weet dat u Jezus zoekt die gekruisigd is. [6] Hij is niet hier: Hij is tot leven gewekt, zoals Hij gezegd heeft. Kom, kijk naar de plaats waar Hij gelegen heeft. [7] Ga snel tegen zijn leerlingen zeggen: “Hij is uit de doden opgewekt, en zie, Hij gaat voor u uit naar Galilea; daar zult u Hem zien.” Dit had ik u te zeggen.’


Links: Onder de boog staat ΙΔΕ Ο ΤΟΠΟΣ ΟΠΟΥ EKEITO O Κ(ΥΡΙΟ)Σ (zie de plek waar de Heer lag) en, rechts, bij de opening van het graf: O ΑΓ(ΙΟ)Σ ΤΑΦΟΣ (het Heilige Graf)


De Steen/Ο Λίθος 
(Theofánis de Kretenzer, I.M. Stavronikíta, 1546)             [8] Ze gingen snel van het graf weg, vol angst en met grote vreugde, en ze liepen hard om het aan zijn leerlingen te vertellen. [9] En zie, Jezus kwam hun tegemoet. ‘Gegroet’, zei Hij. Ze gingen naar Hem toe, grepen Hem bij de voeten vast en vielen voor Hem op de knieën. [10] Toen zei Jezus hun: ‘Wees niet bang. Ga mijn broeders vertellen dat ze naar Galilea moeten gaan. Daar zullen ze Mij zien. (Matth. 28, 1-10) 
Το Χαίρε των Μυροφόρων/De begroeting van de Mirondraagsters 
(Theofánis de Kretenzer, I.M. Stavronikíta, 1546)
                                  


Onder de boog staat Το Χαίρε των Μυροφόρων (de begroeting van de Mirondraagsters): Gegroet. Opschrift bij de Moeder Gods: Μ(ΗΤΗ)Ρ Θ(ΕΟΥ), bij Jezus: Ι(ΗΣΟΥ)Σ Χ(ΡΙΣΤΟ)Σ, en bij Maria Magdalena: Η ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΑ Η ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ