Woord vooraf

Een blog over de Agion Oros (Athos), de Tuin van de Moeder Gods, het spirituele centrum van het oosters-orthodoxe christendom.
En dus ook over kloosters, pelgrimeren en ikonen. (Tekst in geel bevat een link)
Wilt u op de hoogte blijven van nieuwe blogs? Abonneer u onderaan deze pagina.

vrijdag 29 november 2013

298 - NIEUWE MONNIK IN I.M. DOCHIARÍOU/ΔΟΧΕΙΑΡΙΟΥ

Vorige zondag kreeg I.M. Dochiaríou een nieuwe monnik erbij:  de 23-jarige Panagiótis Karakásis werd in het bijzijn van zijn vader, vader Evángelos Karakásis, in de broederschap opgenomen. Hij nam de naam Onoúfrios aan. Bij deze nieuwe monnik hoort toch wel een bijzonder verhaal. Hij is de zesde uit een gezin van acht kinderen. Reeds drie broers zijn monnik in I.M. Dochiariou en twee zussen zijn moniale/zuster in het I.M. Panagía Theoskepástou, metóchi van I.M. Dochiaríou in Sochó, Thessaloníki. Bovendien hebben ze allen gestudeerd aan de universiteit in Thessaloníki (Α.Π.Θ). Daarbij: zijn vader is niet alleen priester, maar ook agrarisch ekonoom, onderzoeker (Α.Π.Θ) en imker. (Foto: vader en zoon)Bron: Agioritikovima

donderdag 28 november 2013

297 - OUDVADER PORFÍRIOS KAFSOKALIVÍTIS IN REGISTER VAN ORTHODOXE HEILIGENDe Heilige Synode van het Oecumenisch Patriarchaat heeft woensdag 27 november 2013 Oudvader Porfírios (1906-1991) opgenomen in het register van de Heiligen van de Orthodoxe Kerk (α). De Heiligverklaring wordt op 1 december 2013 in een feestelijke Goddelijke Liturgie gevierd. 

Zie ook: 82 - Oudvader Porfírios overleed twintig jaar geleden
             207 - Oudvader Porfírios Kafsokalivítis
Luister hier naar vader Bart, die spreekt over Gerontas Porfírios:

dinsdag 26 november 2013

296 - ATHOS ACTUEEL: BRAND IN DE I.KELLI VAN DE HEILIGE ARTEMIOS (PROVÁTA)


Vriend Giannis meldt dat een aantal uur geleden brand is uitgebroken in de I.Kellí van de Heilige Artémios van vader Efthímios in Prováta. Het vuur is vermoedelijk door een houtkachel ontstaan. Zo'n dertig monniken in de omgeving proberen de brand te blussen. Het regent en er is weinig wind. Ondanks de geweldige hulp bij het bestrijden van de brand, zowel uit Kariés, als uit de naburige kloosters Karakállou, Filothéou en Lávras, woedt het vuur door. Een vleugel van de kellí ligt inmiddels in as.

Heilige
Ik bezocht de kellí van de Heilige  Artémios in 2005. Vader Efthímios is een zeer vriendelijke monnik die hard heeft gewerkt om de kellí, die in verval was geraakt, weer op te bouwen. Zie voor foto's van de kellí de blog van Giannis, druk hier en hier                                                                                      De I.Kellí van Artémios in betere tijden

UPDATE: woensdag 27 november 2013: Na bluswerkzaamheden die de hele nacht duurden, is het vuur in de vroege ochtenduren gedoofd. De brandweerwagens blijven echter voor de veiligheid in de buurt. Volgens de brandweer bedraagt de schade aan de kellí zo'n 500.000 Euro. Eerder al liep de I. Kellí van de Heilige Artémios schade op bij een grote brand in 1976.

zondag 24 november 2013

295 - SPOREN VAN ATHOS OP HET EILAND LIMNOS/Ν. ΛΗΜΝΟΣ, DEEL 2/2

In dit laatste Límnosbericht besteed ik aandacht aan de laatste nog min of meer zichtbare Athossporen op het eiland. Tot in de vroege negentiende eeuw bezaten zeker meer dan de helft van de Athoskloosters (grote) landgoederen op het veilige en rijke Limnos. Wetenschappers menen dat de aanwezigheid van een klooster de ekonomische activiteit en de scholing van de plaatselijke bevolking zeer heeft gestimuleerd. In de loop van de tijd hebben de kloosters echter vele landerijen afgestaan.

Ongeveer een kilometer ten noorden van het dorp Pedinó ligt in een groen gebied met dennenbomen Alexópirgos (Grieks: Αλεξόπυργος of Αλεξίου Πύργος), burcht van Alexios II Komninos. Het is een oud klooster, metóchi/μετόχι behorend tot I. M. Pantokratóros, gesticht in de keizertijd 1180-1183. In een chrisobul van 1393 staan de bezittingen van I.M. Pantokrátoros beschreven.
Deze bezittingen werden in 1924 verdeeld onder de vluchtelingen die vanuit Mikrasía (Turkije) in het nieuw gestichte dorp Néa Koútali kwamen wonen. 

Het dorp Pedinó zelf en de kloostergebouwen werden in 1968 door een enorme aardbeving verwoest. Het dorp is nagenoeg verlaten, maar de kerk van het klooster, gewijd aan de Metamórfosis (Gedaanteverandering van de Heer, de Redder/Grieks: Μεταμόρφωσης του Σωτήρος),  werd in hetzelfde jaar gereconstrueerd. 

In de muur van het complex bevindt zich een inscriptie (foto) waaruit blijkt dat de monnik Galáktion de kerk in 1651 heeft gerenoveerd: ΑΝΑΚΑΙΝΗΣΤΗ Ο ΝΑΟΣ ΟΥΤΟΣ ΗΠΟ ΓΑΛΑΚΤΗΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ ΕΤΟΣ ΑΧΝΑ.

Op 6 augustus komen nog steeds vele pelgrims de Gedaanteverandering herdenken en vieren. Daarom werden ook de trápeza (eetzaal), de monnikencellen en de gastenruimtes voor de pelgrims in dit twee verdiepingen tellende gebouw herbouwd. Ook de stenen bron in de tuin is bewaard gebleven. 


(Foto's Vasílis)

zaterdag 9 november 2013

294 - KLOOSTER IN DE PEEL: KLOOSTER VAN DE MOEDER GODS/Ι.Μ.ΤΗΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

In Nederland bevinden zich vier orthodoxe kloosters: twee zuster- en twee monnikenkloosters. Het zusterklooster van hegoemena (abdis) moeder Maria, het Klooster in de Peel, is mij het meest dierbaar. 

Ikonenschilder Silouan Medema heeft over dit Heilig Klooster van de Geboorte van de Moeder Gods, zoals het officieel heet, een drietal films op Youtube geplaatst die meer dan de moeite van het bekijken en beluisteren waard zijn:

In deel 1, GODS WEGEN, beschrijft Moeder Maria haar bijzondere levensverhaal. Ondanks haar onkerkelijke opvoeding wordt ze al op zeer jeugdige leeftijd aangetrokken door de spiritualiteit van de Orthodoxe kerk. Van daaruit begint een groeiend verlangen naar het kloosterleven. Vanuit het Orthodoxe klooster in Den Haag, waar Moeder Maria 7 jaar verblijft begint een inspirerende zoektocht naar kloosterleven in Servie en Griekenland, een reis die uiteindelijk meer dan 13 jaar zal duren. Uiteindelijk keert Moeder Maria terug naar Nederland en sticht in 1989 het heilig Orthodox klooster in de Peel.In deel 2, HUIS VAN GEBED, beschrijft Moeder Maria haar leven in de Peel, waar ze in alle nederigheid en dankbaarheid, samen met vijf zusters, de weg volgt van de gezegende en geheiligde Traditie van het eeuwenoude kloosterleven. Moeder Maria vertelt over de 2000 jaar oude gebedservaring van de kerk, waarin een biddende houding -het staan voor Christus- de geestelijke weg zijn om je open te stellen voor God. Moeder Maria spreekt binnen dit thema ook over de bijzondere levens en getuigenissen van de heilige Vaders.In deel 3, IN GODS HANDEN, gaat Moeder Maria in op de rijkdom van de Orthodoxe spiritualiteit in het dagelijks leven. Moeder Maria bespreekt een aantal religieuze thema's die in de huidige maatschappij hun oorspronkelijkheid hebben verloren en waarvan we de schoonheid zijn kwijtgeraakt, zoals bijvoorbeeld het woord zondaar.

dinsdag 5 november 2013

293 - SPOREN VAN ATHOS OP HET EILAND LIMNOS/Ν. ΛΗΜΝΟΣ DEEL 1/2

Zoals ik eerder schreef, zijn er op het eiland Límnos heel wat dorpen met een oude Athosrelatie. I.M. Megístis Lávras was er trots op dat het één derde deel van het eiland in bezit had. Verscheidene streken of dorpen worden ook reeds in de veertiende of vijftiende eeuw in kloosterdocumenten genoemd. Daarom wil ik aan die relatie graag nog één keer aandacht besteden. 

Op de eerste plaats noem ik de oude hoofd'stad' Moúdros. Het dorp wordt voor de eerste keer genoemd in 1355, als keizer Johannes V Paleológos het klooster van Moúdros (metóchi) overdraagt aan I.M. Vatopedíou. Dat klooster heeft waarschijnlijk niet gestaan op de plek van de huidige Evangelístriakerk (1903, foto). Daar stond een jonger klooster, gewijd aan de Heilige Marína, metóchi van I.M. Koutloumousíou. Ter plaatse is echter niets meer te zien dat aan Athos doet denken. Alleen de grond...Het klooster van de Heilige Marína vond onder de Tourkokratía een tragisch einde, toen de Osmanen (Turken) het als wraak in brand staken, omdat ze in een bron van het klooster een aantal gedode officieren hadden gevonden. Zeven monniken verloren bij de brand het leven.


 Slechts twee monniken wisten te ontkomen en naar de 'Agion 'Oros te vluchten. Aan de igoúmenos (Grieks: ηγούμενος) van I.M Koutloumousíou (Foto Vasílis, mei 2013) vertelden ze, dat de omwonenden van de metóchi de Turken hadden gedood. Ze wilden de monniken in een kwaad daglicht zetten, het klooster laten opheffen en zijn bezittingen verwerven. De abt sprak daarop de vloek uit, dat de inwoners van Moúdros nooit meer zouden slapen. Eerst in 2001 werd ze opgeheven.

Over deze gebeurtenis las ik in The Telegraph van 25 augustus 2001, onder de kop Griekse monniken heffen vloek van slapeloosheid op op eiland, een klein verslag: een delegatie van I.M. Koutloumousíou, de abt en vier monniken, waren in het dorp aanwezig voor een drie dagen durend opheffingsritueel. Honderden inwoners en toeristen ontvingen de monniken hartelijk. Wij willen dat deze vloek wordt opgeheven, zei één van de dorpelingen, het is niet onze schuld maar die van onze voorvaders. 


Sinds Osmaanse troepen bijna al hun medebroeders als vergelding hadden gedood, hebben de monniken van I.M. Koutloumousíou de vloek gedurende minstens honderd jaar, op 23 augustus, gezongen.


   
                                   (Foto Vasílis, I.M. Koutloumousíou, trápeza, mei 2013)Zie ook: 260 - Agion Oros en Límnos: zonsondergang deel 1/2
              261 - Agion Oros en Límnos: zonsondergang deel 2/2
              262 - Het kerkje Panagía Kakaviótissa
              264 - Athos-ikonen in Propoúli, eiland Limnos deel 1/3
              265 - Athos-ikonen in Propoúli, eiland Limnos deel 2/3
              266 - Athos-ikonen in Propoúli, eiland Limnos deel 3/3