Woord vooraf

Een blog over de Agion Oros (Athos), de Tuin van de Moeder Gods, het spirituele centrum van het oosters-orthodoxe christendom.
En dus ook over kloosters, pelgrimeren en ikonen. (Tekst in geel bevat een link)
Wilt u op de hoogte blijven van nieuwe blogs? Abonneer u onderaan deze pagina.

zaterdag 23 juli 2016

571 - HEILIGE PAISIOS IN HET KATHARINAKLOOSTER IN DE SINAI

De Friends of Mount Sinai Monastery publiceerden een prachtige film met Engelse ondertiteling over het Heilige Katharinaklooster en over (de tijd van) de Heilige Paísios daar:Daarnaast is er nog een film over de Heilige Paísios. De Griekse versie heeft Engelse ondertiteling. Beide documentaires zijn een Russische productie.

woensdag 20 juli 2016

570 - ATHANASIOS DE ATHONIET, STICHTER VAN HET KLOOSTERWEZEN OP ATHOS

De Agion Oros, en speciaal I.M. Megístis Lávras, vierde op 18/5 juli de gedachtenis van de Heilige Athanásios de Athoniet, de grondlegger van het kloosterwezen op de Heilige Berg. De afbeelding is een deel van de muurschildering op de buitenkant van de noordmuur van de Protátonkerk in Kariés.

In onderstaande film zien we de processie met de wonderdoende ikoon van de Panagía Koukouzélissa. De monniken dragen de ikoon, begeleid door een aantal filmende leken en een monnik, van haar kapel naar het kathólikon.De ikoon in het katholikon:

dinsdag 12 juli 2016

569 - ROUWREDE MOEDER MARIA/ΕΠΙΚΗΔΕΙΟΣ ΛΟΓΟΣ ΓΕΡΌΝΤΙΣΣΑΣ ΜΑΡΙΑΣ

Op de begrafenis van Geróntissa/Moeder Maria sprak Metropoliet Athenagóras van België, Exarch van Nederland en Luxemburg de rouwrede uit. 

Ik vind die zo mooi en passend dat ik hem graag hier publiceer (Behalve deze Nederlandse tekst, staat op de site van het klooster ook de Griekse (στα Ελληνικά) versie): 


ROUWREDE BIJ HET TEN GRAVE DRAGEN VAN MOEDER MARIA
Orthodox klooster Geboorte Moeder Gods - Asten (28 juni 2016)

'Wat mij betreft, mijn bloed wordt weldra geplengd, het uur van mijn heengaan is nabij. Ik heb de goede strijd gestreden, de wedloop voleind, het geloof bewaard. Nu wacht mij de krans van de gerechtigheid, waarmee de Heer, de rechtvaardige Rechter, mij zal belonen op de grote dag, en niet alleen mij, maar allen die met liefde uitzien naar Zijn komst. (2 Tim. 4, 6-8)

Excellentie Metropoliet Athanasios van Achaía,
Excellentie Bisschop Bartholomeos van Arianzos,
Eerwaarde Vaders,
Eerwaarde Moeders en Zusters,
Geachte familieleden,
Broeders en Zusters,

Heden zijn we verzameld rond het ontslapen lichaam van Moeder Maria, de gewezen Abdis van dit Heilig Monasterium, die haar leven heeft gegeven aan Christus en Zijn Kerk.
Op dit heilig ogenblik van haar ten grave dragen, overdenken wij wat zij heeft betekend voor de Orthodoxe Kerk in Nederland en de omliggende landen. Bij het overschouwen van haar leven merken we ook op hoe moedig ze was in het nemen van belangrijke besluiten in haar leven. Geboren in Den Haag, groeide ze op in een liefdevol gezin met respect voor alle mensen en met liefde voor de natuur. Hoewel ze geen echte christelijke opvoeding meekreeg, had ze heel vroeg belangstelling voor de grote levensvragen en werd zo toen ze 18 was orthodox christen. Ze trad in het Orthodoxe Klooster in Den Haag, maar ging gauw op zoek naar nog meer Orthodoxe traditie, eerst in Servië en vervolgens in Griekenland. In Griekenland voelde ze zich gauw thuis. Ze vond er de levende traditie die door de eeuwen in de kloosters verder geleefd wordt. Het was goed voor haar daar min of meer een nieuwe start te maken. Ze heeft er geleefd in de veronderstelling dat ze er haar leven lang zou blijven.

donderdag 7 juli 2016

568 - OPENING TENTOONSTELLING VAN PAPA ATHANASIOS OVER KONSTANTINOPEL

Dinsdag 5 juli vond in de tuin van de Agioritikí Estía de feestelijke opening plaats van de tentoonstelling van schilderijen van papa Athanásios (foto).

Monniken waren aanwezig, evenals vele andere belangstellenden.Bron: Agioritikí Estía
           Facebook AE

zaterdag 2 juli 2016

567 - KONSTANTINOPEL IN THESSALONIKI (TENTOONSTELLING)

Dinsdag 5 juli 2016 vindt in de Agioreitiki Estia de opening plaats van een tentoonstelling van schilderijen van priester-monnik Anastásios Kareótis, met als titel: Konstantinópouli, Herinneringen en Ervaringen. V. Anastásios werd geboren in Panteíchion (Pendik), een voorstad van Istanboel en is nu monnik in de I.K. Timíou Prodrómou, beter bekend als Dionísios Fourná (Kariés).
De tentoonstelling duurt tot en met zaterdag 17 september.
Bron: Vima orthodoxias
          Agioreitiki Estia