Woord vooraf

Een blog over de Agion Oros (Athos), de Tuin van de Moeder Gods, het spirituele centrum van het oosters-orthodoxe christendom.
En dus ook over kloosters, pelgrimeren en ikonen. (Tekst in geel bevat een link)
Wilt u op de hoogte blijven van nieuwe blogs? Abonneer u onderaan deze pagina.

zaterdag 25 februari 2017

598 - VERGEVINGSZONDAG

De zondag vóór het begin van de Grote Vasten noemen we ook Vergevingszondag. Die zondag is verbonden met de verdrijving van Adam en Eva uit het Paradijs, het begin van het zondige leven van de mens. Maar de Hemelse Vader is vergevingsgezind: 'Want als jullie de mensen hun overtredingen vergeven, zal je Hemelse Vader ook jullie vergeven. Maar als jullie de mensen niet vergeven, zal je Vader jullie overtredingen ook niet vergeven. Wanneer je vast, zet dan geen somber gezicht zoals de schijnheiligen, want zij vertrekken hun gezicht om met hun vasten op te vallen bij de mensen. Maar als jij vast, zalf dan je hoofd en was je gezicht, opdat het bij de mensen niet opvalt dat je vast, maar wel bij je Vader, die in het verborgene is; en je Vader die in het verborgene ziet, zal het je lonen.' (Uit: de Heilige Evangelist Mattheus, 6, 14-21)

Liturgische tekst van het Orthodox Klooster in de Peel, druk hier en hierLees de teksten over vergeven bij Lucas Cleophas, druk hier

zondag 19 februari 2017

597 - ZONDAG VAN HET LAATSTE OORDEEL

Na (de eerste) Zielenzaterdag gisteren, hebben we vandaag de Zondag van het Laatste Oordeel, de derde zondag van de Voorvasten (Triodion), in het Grieks του Απόκρεω (Apókreo). Om meer aan de naderende Grote Vasten gewend te raken, eten we na deze 'Zondag van de vleesonthouding' geen vlees meer, zuivel en dergelijken is nog wel toegestaan. 

Deze zondag verwijst naar de wederkomst van onze Heer Jezus Christus en het Laatste Oordeel over ons allen (Lees de Heilige Evangelist Mattheus, 25, 31-46). De afbeeldingen bij deze tekst zijn een ikoon van de Griekse eilanden (17e eeuw) en muurschilderingen uit de Metéorakloosters I.M. Roussánou (16e eeuw, Athosstijl) en I.M. Stefánou (1991, detail)

Liturgische tekst van het Orthodox Klooster in de Peel, druk hier en hier
zondag 12 februari 2017

596 - ZONDAG VAN DE VERLOREN ZOON

Vandaag is het de tweede zondag van de Voorvasten (Triodion), de Zondag van de (gelijkenis van de) Verloren Zoon. In het Grieks is dat Aσώτου Γιού (Asótou Jioú), zeg maar van de Verkwistende Zoon (Lees de Heilige Evangelist Lukas, 15, 11-32. Het is een gelijkenis met vele aspecten, bijvoorbeeld het ongelofelijke respect dat God de Vader heeft voor de menselijke vrijheid en wil, zoals Athosmonnik Mozes ons laat zien (http://www.johnsanidopoulos.com/2014/02/the-holy-prodigal-and-compassionate.html#more)  

De komende week is een normale week, met woensdag en vrijdag als vastendagen. (Muurschildering uit de Heilige Nikolaaskerk, Zagóri, 1786) 

 

Liturgische tekst van het Orthodox Klooster in de Peel, druk hier


zaterdag 4 februari 2017

595 - ZONDAG VAN DE TOLLENAAR EN DE FARIZEEËR

Zondag begint de Voorvasten (Triodion), de tijd van drie weken die de kerk ons geeft om te wennen aan de Grote Vasten, de voorbereiding op het Grote Paasfeest. 

Deze week is dan ook nog vastenvrij. De periode start met de Zondag van de Tollenaar en de Farizeeër (Lees de Heilige Evangelist Lukas, 18, 10-14): het gaat, op deze ikoon ook te zien, over nederigheid: 'Want ieder die zich verheft, zal vernederd worden, maar wie zich vernedert, zal verheven worden'.

Liturgische tekst van het Orthodox Klooster in de Peel, druk hier