Woord vooraf

Een blog over de Agion Oros (Athos), de Tuin van de Moeder Gods, het spirituele centrum van het oosters-orthodoxe christendom.
En dus ook over kloosters, pelgrimeren en ikonen. (Tekst in geel bevat een link)
Wilt u op de hoogte blijven van nieuwe blogs? Abonneer u onderaan deze pagina.

zaterdag 4 februari 2017

595 - ZONDAG VAN DE TOLLENAAR EN DE FARIZEEËR

Zondag begint de Voorvasten (Triodion), de tijd van drie weken die de kerk ons geeft om te wennen aan de Grote Vasten, de voorbereiding op het Grote Paasfeest. 

Deze week is dan ook nog vastenvrij. De periode start met de Zondag van de Tollenaar en de Farizeeër (Lees de Heilige Evangelist Lukas, 18, 10-14): het gaat, op deze ikoon ook te zien, over nederigheid: 'Want ieder die zich verheft, zal vernederd worden, maar wie zich vernedert, zal verheven worden'.

Liturgische tekst van het Orthodox Klooster in de Peel, druk hier