Woord vooraf

Een blog over de Agion Oros (Athos), de Tuin van de Moeder Gods, het spirituele centrum van het oosters-orthodoxe christendom.
En dus ook over kloosters, pelgrimeren en ikonen. (Tekst in geel bevat een link)
Wilt u op de hoogte blijven van nieuwe blogs? Abonneer u onderaan deze pagina.

maandag 17 september 2012

175 - H ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΑΡΑΚΑΛΛΟΥ/HET HEILIGE KLOOSTER KARAKALLOU (2)


In het mooie kloostercomplex heb ik het gastenverblijf (Grieks: το αρχονταρίκι/ archontaríki) vlug gevonden. Helaas was er, ook na enig wachten, geen gastenmonnik (Grieks: ο αρχοντάρης/ archontaris) te bespeuren. Terug bij de kerk bleek die vol monniken en pelgrims: de esperinós was reeds begonnen, omdat ook nog een paráklisis volgde, de smeekbede tot de Moeder Gods. Deze smeekbede is een extra gebed(sdienst) in de vastenperiode vóór het feest van de Ontslaping van de Moeder Gods. Monniken hebben in deze tijd één maaltijd per dag.
Ik ging de vóórkerk in en nadat een attente monnik had gemerkt dat ik Nederlander was, kwam daar ineens vader Pachómios, een Nederlandse monnik,  op mij af. Met een vriendelijk gezicht zei hij 'welkom'

                                                                 Vader Pachómios

Daarmee was een bed geregeld, maar in deze volgorde (belangrijke dingen eerst!): eerst nu esperinós, dan trápeza (maaltijd), en vervolgens apódeipnon. Daarna zou vader M., de archontáris, mij een kamer toewijzen. Uiteindelijk sprak ik met vader M. in de archontaríki tijdens de apódeipnon. Dat was zo besloten.
                                                                   


woensdag 12 september 2012

174 - H ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΑΡΑΚΑΛΛΟΥ/HET HEILIGE KLOOSTER KARAKALLOU (1)


Op het programma van mijn pelgrimstocht dit jaar stond ook een bezoek aan het Heilige Klooster Karakállou  (Grieks: I.M. Καρακάλλου). Ik kwam hier tegen het einde van de middag aan, na een flinke wandeling vanaf Kariés, via het Heilige Klooster Filothéou (Grieks: Ι.Μ. Φιλοθέου). Over dit klooster schrijf ik een andere keer.


De weg zelf valt wat tegen, hoewel de omgeving indrukwekkend groen blijft, er prachtige vergezichten zijn en het heerlijk rustig is.Het grootste deel van de route bestaat helaas uit 'verharde' weg (Grieks: δρόμος/drómos) waardoor het monopáti is verwoest. Drie stroken monopáti slechts zijn nog over: achter langs I.M Koutloumousíou, vlak voor I.M. Filothéou en dichtbij I.M. Karakállou. Bij kruisingen of splitsingen van de wegen staan bordjes die de richting aangeven.

                                                 Monopáti
 
 
Houten bruggetje nabij I.M. Filothéou
 
 

                     In de verte: I.M. Stavronikíta

Nog tien minuten lopen via het kalderími, zo geeft dit bordje aan. En het klopt. I.M. Karakállou 'duikt op' aan het einde van dit voetpad:
 
 

zondag 9 september 2012

173 - AGION OROS VANUIT DE LUCHT, HET VERBRANDE GEBIED

Op de site van de Europese Commissie EFFIS, het European Forest Fire Information System, is goed te zien wat de omvang van het gebied is, waar de brand op de Agion Oros in augustus heeft gewoed: 4833 ha. De site biedt naast satellietfoto's ook informatie over bosbranden. Maak daarvoor gebruik van de legenda naast de foto en het vergrootglas. Voor de streek Agion Oros/Ouranoúpoli druk hier.

zaterdag 8 september 2012

172 - DE GEBOORTE VAN DE MOEDER GODS/Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

Geboorte van de Moeder Gods/Η Γέννηση της Θεοτόκου


Vandaag 8 september vieren we de Geboorte van de Alheilige Moeder Gods Maria (Grieks: Η Γέννηση της Θεοτόκου/I Jénnisi tis Theotókou). De Agion Orosmonniken, onder andere in Néa Skíti en Kellí Maroudá (van I.M. Chilandaríou) vieren de geboorte op 21 september.

In de Liturgie lezen we bij de Evangelist Lukas 10, 38-42 en 11, 27-28 over de zussen Maria en Marta.


Troparion
Uw Geboorte, o Moeder Gods, heeft de Vreugde geopenbaard
aan heel de wereld. Want uit u is opgegaan de Zon der
Gerechtigheid: Christus onze God; Hij heeft ons van de vervloeking
bevrijd en schenkt ons Zijn zegen.
Hij heeft de dood vernietigd

en Hij verleent ons het eeuwige Leven.

In het proto-evangelie van Jacobus vinden we de gevens voor de ikoon van de Geboorte van de Moeder Gods Maria. De ikoon toont het moment na de geboorte van Maria. Anna zit op haar bed en wordt omringd door dienaressen. Geheel rechts staat Joachim, de handen in dankbaarheid opgeheven. Links boven de ontmoeting van Anna en Joachim, bij de Gouden Poort.
In het Jakobusevangelie wordt verteld: '…en Anna vroeg de vroedvrouw: ’is het een jongen?’ De vroedvrouw zei: 'een meisje.' Dan spreekt Anna: 'Het geluk is met mij op deze dag. Mijn ziel looft de Heer.'
Aanvankelijk werd het feest alleen in het oosten gevierd. Op het einde van de zevende eeuw haalde de paus van Rome, Sergius I, die van Griekse afkomst was, het tijdens zijn pontificaat (687-701) naar het Westen.

woensdag 5 september 2012

171 - BEZOEK AAN AGION OROS NA DE BRAND (3, SLOT)

In mijn vorige bericht (hier) schreef ik dat de arsanás van Monoxilítis ongeschonden is gebleven en dat de wijdere omgeving zwart en bruin ziet. Inmiddels heb ik van vader Iákovos bericht ontvangen, dat de metóchi zelf God zij dank ook gespaard is gebleven.

De kerk van Agios Níkólaos en het huis bleven onbeschadigd, evenals de wijngaarden. In feite, zo schrijft vader Iákovos, vormen we een groen eiland in een verbrande woestenij. Maar de druiven kunnen geoogst worden.


De metóchi van Agios Dionísios in Monoxilítis, waar de brand ontstond, heeft wel veel schade, zowel aan de wijngaarden als aan de gebouwen. Vele stremmata wijngaarden en olijfbomen zijn verbrand. De vaders zijn gelukkig in goede gezondheid.

Foto's: Monoxilítis

zondag 2 september 2012

170 - BEZOEK AAN AGION OROS NA DE BRAND (2)


Ι.Μ. Ζωγράφου

Het was zondag. De bosbrand in het grensgebied tussen Ouranoúpoli was een week geleden gedoofd door een onverwachte, enorme, wolkbreuk. Maar de sporen blijven nog wel enige tijd zichtbaar. In de dagen van de brand was er beperkt sprake van een dreiging voor de kloosters Zográfou en Chiliandáriou. In werkelijkheid is het gelukkig meegevallen. Ik heb op deze zondag in het gebied van I.M. Zográfou rondgelopen en in de (directe) omgeving is alles even groen als altijd.


Op bijgaand kaartje is te zien waar het front van de brand liep op het grondgebied van de Agion Oros. I.M Zográfou ligt rechts onder op de kaart. De gele lijn is de weg vanaf de arsanás, de rode het brandfront. Links onder ligt Monoxilítis, waarvan ik (nog) niets weet. I Skíti Thivaís is gespaard. De brand kwam wel dichtbij, zie ook hier, en dat is vanaf de boot ook duidelijk te zien:


In tegenstelling tot de omgeving van I.M Zográfou, is het gebied bij I.M. Chiliandáriou wel getroffen. Dositej maakte op 17 augustus foto's:


De brand heeft heel veel dennenbomen, olijfbomen en wijngaarden verwoest. Gebouwen zijn evenwel gespaard gebleven. De arsanás van Monoxilítis is ook ongeschonden, terwijl de wijdere omgeving zwart en bruin ziet.