Woord vooraf

Een blog over de Agion Oros (Athos), de Tuin van de Moeder Gods, het spirituele centrum van het oosters-orthodoxe christendom.
En dus ook over kloosters, pelgrimeren en ikonen. (Tekst in geel bevat een link)
Wilt u op de hoogte blijven van nieuwe blogs? Abonneer u onderaan deze pagina.

donderdag 26 september 2013

279 - PAPA TICHON, I. KELLI TIMIOU STAVROU (Ι. ΚΕΛΛΙ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ)

Twee keer per jaar vieren monniken van de Agion Oros de Goddelijke Liturgie in de I. K. Timíou Stavroú (Grieks: Κελλί του Τιμίου Σταυρού): 14/27 september (Verheffing van het Kostbaar en Levenschenkende Kruis) en op de zondag van de Kruisverering, tijdens de Grote Vasten.

In deze kellí leefden vader Tíchon, die er ook begraven is, en vader Paísios, voordat hij in de I.K. Panagoúda ging wonen. De kellí behoort tot I.M. Stavronikíta, en afgelopen voorjaar, in de Paastijd, heb ik met vader F. de kellí en het graf van papa Tichon bezocht (foto's). 


                              Papa-Tíchon  + 10/23 september 1968
woensdag 18 september 2013

278 - NIEUWE SNELBOOT VAN IERISSOS NAAR DE AGION OROS

De nieuwe hypermoderne 'snelboot' Panagía (Grieks: ΠΑΝΑΓΙΑ) van de Agiorítikes Grammés (Grieks: Αγιορείτικες Γραμμές) opent in wezen een nieuwe toegangspoort tot de noordzijde van de Agion Oros Ζijn grote stabiliteit maakt het bovendien mogelijk zelfs met harde wind de dienstregeling uit te voeren. 
De vaak woelige zee van de Strymonische Golf is niet langer een obstakel en de pelgrims met als eindbestemming de H. Kloosters Chiliandaríou, Vatopedíou, Pantokrátoros, Stavronikíta, Ivíron en Megítis Lávras (Morfoníou) kunnen vanaf nu tijdens hun reis veel tijd besparen.

De nieuwe 'snelboot' is een schip dat aan alle eisen van de Griekse en Europese wetgeving voldoet. Het maximum aantal passagiers bedraagt in de zomer 130 en in de winter 93..


Bron: www.pemptousia.gr

zaterdag 14 september 2013

277 - VERHEFFING VAN HET KOSTBAAR EN LEVENSCHENKENDE KRUIS/Ο ΤΙΜΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

14 september: Kruisverheffing. De Verheffing van het Kostbaar en Levenschenkende Kruis is een belangrijk feest. De Heilige Kerkvaders stellen de Kruisverheffing gelijk aan Goede Vrijdag. Daarom is deze dag ook een vastendag

Delen van het Heilig Kruis worden in Athoskloosters bewaard. Monniken tonen de relikwieën regelmatig aan de gelovigen buiten de Agion Oros. 

De abt van I.M. Pantokrátoros, Gavriíl (Gabriël) bracht het Heilig Kruis van zijn klooster naar Orchómenos.


Archimandriet vader Iosíf (Jozef), abt van I.M. Xiropotámou, bracht met medemonniken het Heilig Kruis van zijn klooster naar Melissochóri. Zoals meestal het geval is, is de belangstelling groot. Op Athos vieren de monniken het feest op 27 september.

Het verhaal over het terugvinden van het Heilig Kruis is bijvoorbeeld hier te lezen.

Bron: I.M. Pantokrátoros: Amen.gr
         I.M. Xiropotámou: Amen.gr  

zaterdag 7 september 2013

276 - DE GEBOORTE VAN DE MOEDER GODS/Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ


                                                Geboorte van de Moeder Gods/Η Γέννηση της Θεοτόκου

Zondag 8 september vieren we de Geboorte van de Alheilige Moeder Gods Maria (Grieks: Η Γέννηση της Θεοτόκου/I Jénnisi tis Theotókou). De Agion Orosmonniken, onder andere in Néa Skíti en I. Kellí Maroudá (van I.M. Chilandaríou) vieren de geboorte op 21 september. 
In Nederland heeft het 'klooster in de Peel', van moeder Maria en haar medezusters, kloosterfeest (foto Vasílis):


In de Liturgie lezen we bij de Evangelist Lukas 10, 38-42 en 11, 27-28 over de zussen Maria en Marta.

Troparion
Uw Geboorte, o Moeder Gods, heeft de Vreugde geopenbaard
aan heel de wereld. Want uit u is opgegaan de Zon der
Gerechtigheid: Christus onze God; Hij heeft ons van de vervloeking
bevrijd en schenkt ons Zijn zegen.
Hij heeft de dood vernietigd

en Hij verleent ons het eeuwige Leven.(Η γέννησίς σου Θεοτόκε, χαράν εμήνυσε πάσι τη οικουμένη, εκ σου γαρ ανέτειλεν ο ήλιος της δικαιοσύνης, Χριστός ο Θεός ημών, και λύσας την κατάραν, έδωκε την ευλογίαν, και καταργήσας τον θάνατον, εδωρήσατο ημίν ζωήν την αιώνιον.)


In het proto-evangelie van Jacobus vinden we de gevens voor de ikoon van de Geboorte van de Moeder Gods Maria. De ikoon toont het moment na de geboorte van Maria. Anna zit op haar bed en wordt omringd door dienaressen. Geheel rechts staat Joachim, de handen in dankbaarheid opgeheven. Links boven de ontmoeting van Anna en Joachim, bij de Gouden Poort.
In het Jakobusevangelie wordt verteld: '…en Anna vroeg de vroedvrouw: ’is het een jongen?’ De vroedvrouw zei: 'een meisje.' Dan spreekt Anna: 'Het geluk is met mij op deze dag. Mijn ziel looft de Heer.'
Aanvankelijk werd het feest alleen in het oosten gevierd. Op het einde van de zevende eeuw haalde de paus van Rome, Sergius I, die van Griekse afkomst was, het tijdens zijn pontificaat (687-701) naar het Westen.