Woord vooraf

Een blog over de Agion Oros (Athos), de Tuin van de Moeder Gods, het spirituele centrum van het oosters-orthodoxe christendom.
En dus ook over kloosters, pelgrimeren en ikonen. (Tekst in geel bevat een link)
Wilt u op de hoogte blijven van nieuwe blogs? Abonneer u onderaan deze pagina.

zaterdag 7 september 2013

276 - DE GEBOORTE VAN DE MOEDER GODS/Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ


                                                Geboorte van de Moeder Gods/Η Γέννηση της Θεοτόκου

Zondag 8 september vieren we de Geboorte van de Alheilige Moeder Gods Maria (Grieks: Η Γέννηση της Θεοτόκου/I Jénnisi tis Theotókou). De Agion Orosmonniken, onder andere in Néa Skíti en I. Kellí Maroudá (van I.M. Chilandaríou) vieren de geboorte op 21 september. 
In Nederland heeft het 'klooster in de Peel', van moeder Maria en haar medezusters, kloosterfeest (foto Vasílis):


In de Liturgie lezen we bij de Evangelist Lukas 10, 38-42 en 11, 27-28 over de zussen Maria en Marta.

Troparion
Uw Geboorte, o Moeder Gods, heeft de Vreugde geopenbaard
aan heel de wereld. Want uit u is opgegaan de Zon der
Gerechtigheid: Christus onze God; Hij heeft ons van de vervloeking
bevrijd en schenkt ons Zijn zegen.
Hij heeft de dood vernietigd

en Hij verleent ons het eeuwige Leven.(Η γέννησίς σου Θεοτόκε, χαράν εμήνυσε πάσι τη οικουμένη, εκ σου γαρ ανέτειλεν ο ήλιος της δικαιοσύνης, Χριστός ο Θεός ημών, και λύσας την κατάραν, έδωκε την ευλογίαν, και καταργήσας τον θάνατον, εδωρήσατο ημίν ζωήν την αιώνιον.)


In het proto-evangelie van Jacobus vinden we de gevens voor de ikoon van de Geboorte van de Moeder Gods Maria. De ikoon toont het moment na de geboorte van Maria. Anna zit op haar bed en wordt omringd door dienaressen. Geheel rechts staat Joachim, de handen in dankbaarheid opgeheven. Links boven de ontmoeting van Anna en Joachim, bij de Gouden Poort.
In het Jakobusevangelie wordt verteld: '…en Anna vroeg de vroedvrouw: ’is het een jongen?’ De vroedvrouw zei: 'een meisje.' Dan spreekt Anna: 'Het geluk is met mij op deze dag. Mijn ziel looft de Heer.'
Aanvankelijk werd het feest alleen in het oosten gevierd. Op het einde van de zevende eeuw haalde de paus van Rome, Sergius I, die van Griekse afkomst was, het tijdens zijn pontificaat (687-701) naar het Westen.