Woord vooraf

Een blog over de Agion Oros (Athos), de Tuin van de Moeder Gods, het spirituele centrum van het oosters-orthodoxe christendom.
En dus ook over kloosters, pelgrimeren en ikonen. (Tekst in geel bevat een link)
Wilt u op de hoogte blijven van nieuwe blogs? Abonneer u onderaan deze pagina.

zondag 30 maart 2014

328 - VIERDE ZONDAG VAN DE VASTEN, HEILIGE JOHANNES KLIMAKOS/O ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΚΟΣ

Vandaag, 30 maart 2014, vieren we de vierde zondag van de Grote Vasten: de Heilige Johannes Klímakos (Grieks: Ιωάννης της Κλίμακος), Heilige Johannes van de Ladder, kluizenaar en abt van het Katherinaklooster in de Sinaïwoestijn, gedachtenis 30 maart, ca. 575-ca 649.

Hij wordt genoemd naar het werk dat hem beroemd maakte: de Ladder van het Paradijs, een handleiding voor zijn monniken op hun weg naar volmaaktheid. De ikoon geeft de dertig treden weer die Johannes beschrijft, naar het verhaal van de Jacobsladder. Elke trede van de ladder komt overeen met het hoofdstuk dat een bepaalde deugd beschrijft. 


Het boek is ook in het Nederlands vertaald in de reeks Monastieke Cahiers (nr 50): Johannes Climacus, De geestelijke ladder, pp 491. Op de omslag staat een afbeelding van de ikoon De Hemelladder van de hand van monnik Matthias van de Heilige Kruisabdij in Chevetogne: Johannes spoort de monniken aan de ladder te beklimmen. In de Grote Vasten behoort het werk tot de standaardlectuur (voor monniken).
                 Ioannis Klimakos, 13e eeuw, Novgorod school, naast hem Heilige Georgios (Joris) en Vlasios (Blasius)

Zie ook: 248 - ATHOSMONNIK IN DE WERELD: LEZING OVER  DE HEILIGE IOANNIS KLIMAKOS (LADDER)/JOHANNES VAN DE SINAI

vrijdag 28 maart 2014

327- HET KLOOSTER VAN DE HEILIGE PORFIRIOS KAFSOKALIVITIS IN MILESI (ATTIKA)

De Heilige Porfírios had als grote wens het stichten van een vrouwenklooster. Hij heeft zelf begin jaren tachtig de eerste noodzakelijke stappen tot de bouw van het isichastírion ('kluis') gezet. Het was en is een langdurig proces. In 1990 kon hij de de eerste steen voor kerk leggen. De voltooiing van de kerk, in de lente van 1992, heeft de Heilige Porfírios niet meer mogen meemaken. Bij zijn overlijden, in 1991, ontbrak aan de kerk alleen nog de koepel. De werkzaamheden gaan nu, vele jaren later, nog steeds door. Hieronder volgen recente foto's (maart 2014) van het complex, gesticht door de Heilige Porfírios, Ιερόν Γυναικείων Ησυχαστήριον, Η Μεταμόρφωσις του Σωτήρος (Heilige Kluis voor vrouwen, de Transfiguratie van de Redder):                                                           Druk hier voor de locatie

Bron: Agioritikifotothiki
Zie ook: 300 - 2 DECEMBER: HEILIGE PORFIRIOS/ΟΣΙΟΣ ΠΟΡΦΥΡΙΟΣ VAN KAFSOKALIVIA (+1991) 
                  www.porphyrios.net 

dinsdag 25 maart 2014

326 - DE VERKONDIGING AAN DE MOEDER GODS/Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΌΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

De Verkondiging aan de Moeder Gods/Ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου
 (Theofánis de Kretenzer, I.M. Stavronikíta, 1546)

Vandaag, 25 maart 2014, vieren we de Verkondiging aan de Moeder Gods (Grieks: Ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου/Evangelismós tis Theotókou). Op de 'Agion 'Oros wordt dit feest op 7 april gevierd. Het is het feest van de aankondiging aan Maria van de geboorte van haar Zoon Jezus. Bij de evangelist Lukas, 1, 26-38 lezen we hoe de Aartsengel Gabriël/Ο Αρχάγγελος Γαβριήλ Maria in haar huis in Nazareth bezocht en Gods boodschap overbracht, dat zij de uitverkoren vrouw was.
25 Maart wordt in Griekenland ook gevierd als nationale feestdag ter herdenking van het begin van de opstand tegen de Turken in 1821.

zondag 23 maart 2014

325 - DE GROTE VASTEN: OVER HET BELANG VAN GEBED

Gebed is belangrijk tijdens de Grote Vasten. Vader Bart spreekt daarom over het samengaan van orthodox vasten met gebed. De opname is van vorig jaar, maar ze heeft niets aan betekenis verloren. Ze is dan ook alleszins de moeite van het aanhoren waard. Twee zaken zijn evenwel achterhaald. Vader Athenagóras is inmiddels Metropoliet van België en Exarch van Nederland en Luxemburg geworden en het orthodoxe Pasen valt dit jaar samen met het westerse Pasen, op 20 april.
Het gebed van Efrem de Syriër:

Heer en Meester van mijn leven,
Geef mij niet een geest van ledigheid, 
bemoeizucht, heerszucht en ijdel gepraat. (pokloon/buiging)

Maar schenk mij, uw dienaar, een geest van ingetogenheid,
nederigheid, geduld en liefde. (pokloon/buiging)

Ja, Heer mijn Koning,
Laat mij mijn eigen fouten zien
En mijn broeder niet veroordelen;
Want gij zijt gezegend in de eeuwen der eeuwen.
Amen (pokloon/buiging)324 - DERDE ZONDAG VAN DE VASTEN, KRUISVERERING/Η ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ

Kruis van de ikonostasis/Σταυρός τέμπλου
(Theofánis de Kretenzer, I.M. Stavronikíta, 1546)

Vandaag, zondag 23 maart 2014, vieren we de derde zondag van de Grote Vasten: de Kruisverering (Grieks: Σταυροπροσκύνησις/Stavroproskínisis). In het synaxarion lezen we: Op deze zondag, de derde zondag van de Vasten, vieren we de verering van het kostbaar en levenschenkend Kruis, en wel om deze reden: omdat we in de veertig dagen dat we vasten, onszelf in zekere zin kruisigen… en als wij ons dan bitter voelen en moedeloos en falend, wordt ons het levenschenkend Kruis getoond om ons te verkwikken en ons nieuw vertrouwen te geven, om ons het Lijden van onze Heer in herinnering te brengen en ons te vertroosten…

Evangelie: Evangelist Markus 8, 34-9,1


Op de helft van de vasten doet de Kerk in de vorm van het evangelie van vandaag een beroep op ons materialistisch ingestelde mensen. Zij vraagt ons te breken met de mentaliteit van de wereld om ons heen en ons te richten op de ziel en het leven in de geest, teneinde de gespleten persoonlijkheid te genezen en ons te verzoenen met onszelf, onze medemens en onze God.

De oproep van Christus is duidelijk. God kan niemand redden zonder goedvinden van de mens zelf.  Iedereen heeft het vermogen in zich, maar weinigen durven werkelijk te breken met de wereld die in verval verkeert. Sommigen vrezen uitgemaakt te worden voor overdreven religieus of anarchistisch. De meeste van ons stellen het begin van een nieuwe koers uit, en riskeren daarmee dat onze ziel in de waagschaal wordt gesteld.

Christus roept ons op om dit soort 'slavernij' de rug toe te keren en om Zijnentwil onze ziel te verlossen van de dood.

Bron: Orthodoxe Parochie Verkondiging aan de Moeder Gods Utrecht

zondag 16 maart 2014

323 - TWEEDE ZONDAG VAN DE VASTEN, HEILIGE GRIGÓRIOS PALAMÁS


Vandaag, 16 maart 2014, vieren we de tweede zondag van de Grote Vasten: de Heilige Grigórios Palamás (Grieks: Ό Άγιος Γρηγόριος Ό Παλαμάς), Athosheilige (1296-1359), gedachtenis 14 november. Heilige en theoloog van het hesychasme (ησυχασμός/isichasmós), de Stilte, Rust. Hij is ook bekend geworden van de discussie met de monnik Barlaam/Varlaam (Grieks: o Βαρλαάμ) over het Ongeschapen Licht.

Over ikonen schreef de Heilige Grigórios Palamás onder meer: Hij zal wederkomen met Zijn Lichaam om levenden en doden te oordelen. Uit liefde voor Hem zul je een ikoon maken, voor Hem die mens is geworden voor ons, en door Zijn ikoon zul je Hem in herinnering brengen en Hem aanbidden. Op dezelfde wijze zul je ook ikonen maken van heiligen en ze vereren, niet als goden - want dat is verboden - maar omwille van onze gehechtheid, onze innerlijke genenegenheid en het buitengewoon eerbewijs dat je voelt voor de heiligen. Ons verstand zal door hun ikoon heen hogerop gebracht worden.

Evangelie: Markus, 2, 1-12

De relieken van de de Heilige, die ook bisschop is geweest van Thessaloníki, worden in processie door de straten gedragen:
Zie ook:  232 - TWEEDE ZONDAG VAN DE VASTEN, HEILIGE GRIGÓRIOS PALAMÁS

zaterdag 15 maart 2014

322 - NIEUWE ABT VAN I.M. OSIOU GRIGORIOU, CHRISTOFOROS GEINSTALLEERD

In het Heilige Athosklooster Osíou Grigoríou vond vanochtend op plechtige en feestelijke wijze de inhuldiging plaats van de nieuwe hegoúmenos archimandriet Christofóros.

Vele abten, onder wie géron Tíchon van I.M. Stavronikíta, géron Nikódimos van I.M. Megístis Lávras, géron Nífon van I.M. Dionisíou, géron Nikifóros van I.M. Filothéou, géron Ierónimos van I.M. Símonos Pétras en géron Nikódimos van I.M. Agíou Pávlou en anderen waren aanwezig om hun nieuwe collega te verwelkomen.
                                                                                                Alle abten op de officiële staatsiefoto

Meer foto's zie: Pemptousía
Bron: agiorítikovima
Amen.gr

zondag 9 maart 2014

321 - ZONDAG VAN DE ORTHODOXIE, EERSTE ZONDAG VAN DE VASTEN


Vandaag, zondag 9 maart 2014, de eerste zondag van de Grote Vasten, vieren we de Triomf van de Orthodoxie. Het is de overwinning van de ikonenvereerders in de ikonenstrijd. We herdenken het einde van die strijd, het ikonoklasme (726-843), en het weer opnieuw toestaan van de ikonenverering in de Orthodoxe Kerk. Het Tweede Concilie van Nikea (787) heeft het ikonoklasme veroordeeld. Het evangelie van deze zondag is te lezen bij de Heilige Apostel Johannes, 1, 44-52.

Archimandriet Ignatios D. Sotiriadis zegt in zijn homilie over het Herstel van de Heilige Ikonen het volgende: 
(...) Maar waarom wordt de overwinning op het ikonoklasme Triomf van de Orthodoxie genoemd? Wellicht, omdat voor de Orthodoxie het ikonoklasme, het weigeren van ikonen te vereren, de samenvatting is van alle ketterijen. De ikoon weigeren, is voor de orthodoxe theologie het niet aanvaarden van de menswording van God. Het is bijgevolg de menswording van Christus die men wou verdedigen.

Maar welk is de zin en betekenis van de Orthodoxie voor de hedendaagse mens, voor de christen van vandaag, voor de Orthodoxie die in ons gemeenschappelijk huis leeft, het is te zeggen in Europa. Welke is de waarheid die we erin kunnen vinden?

Voor ons christenen, voor ons orthodoxen, is de Waarheid geen abstracte notie, noch een filosofisch concept, maar een Persoon, het is te zeggen Jezus Christus, de Zoon en het vleesgeworden Woord van God. Daarom is de Orthodoxie - die de Kerk van Christus is, Eén, Heilig, Katholiek en Apostolisch - noch een filosofie, noch een ideologie, noch een schepping van de menselijke wijsheid! De Orthodoxie is de absolute getrouwheid aan de goddelijke openbaring, die ons langsheen de Traditie van de Kerk werd overgedragen (...)

Lees de gehele homilie hier.

vrijdag 7 maart 2014

320 - DE HEILIGE EFREM DE SYRIER/O ΑΓΙΟΣ ΕΦΡΑΙΜ Ο ΣΥΡΟΣIn de Grote Vasten wordt thuis en in de Kerk het gebed van Efrem de Syriër (ca 306-373) gebeden:

Heer en Meester van mijn leven,
Geef mij niet een geest van ledigheid, 

bemoeizucht, heerszucht en ijdel gepraat. (pokloon/buiging)

Maar schenk mij, uw dienaar, een geest van ingetogenheid,
nederigheid, geduld en liefde. (pokloon/buiging)

Ja, Heer mijn Koning,
Laat mij mijn eigen fouten zien
En mijn broeder niet veroordelen;
Want gij zijt gezegend in de eeuwen der eeuwen.
Amen (pokloon/buiging)