Woord vooraf

Een blog over de Agion Oros (Athos), de Tuin van de Moeder Gods, het spirituele centrum van het oosters-orthodoxe christendom.
En dus ook over kloosters, pelgrimeren en ikonen. (Tekst in geel bevat een link)
Wilt u op de hoogte blijven van nieuwe blogs? Abonneer u onderaan deze pagina.

zondag 3 april 2016

543 - VADER FILIMON (I.M. STAVRONIKITA) SPREEKT OVER GRIGORIOS PALAMAS

In de Grote Vastentijd krijgen Athosmonniken vaak een uitnodiging voor een spreekbeurt in parochies. Ook op priester-monnik Filímon uit I.M. Stavronikíta doet men een beroep. Op de tweede zondag van de Grote Vasten, de zondag waarop we de gedachtenis van de Heilige Grigórios Palamás vieren, spreekt vader Filímon over de opvattingen van de Heilige met betrekking tot het geregeld te communie gaan. 

De lezing werd georganiseerd door de Heilige Kerk van de Heilige Fótios in Thessaloníki. Helaas heeft deze lezing (in het Grieks) geen ondertiteling, maar vanwege mijn persoonlijke band met het klooster presenteer ik hier de lezing toch: