Woord vooraf

Een blog over de Agion Oros (Athos), de Tuin van de Moeder Gods, het spirituele centrum van het oosters-orthodoxe christendom.
En dus ook over kloosters, pelgrimeren en ikonen. (Tekst in geel bevat een link)
Wilt u op de hoogte blijven van nieuwe blogs? Abonneer u onderaan deze pagina.

woensdag 31 mei 2017

623 - "KOM TOT MIJ', BEKROONDE FILM VAN DE ANTONIADA AKADIMIA IN KARIES

De vier Evangelieteksten uit de film:

Heilige Evangelist Mattheus, 4, 19: En Hij sprak tot hen: 'Komt, volgt mij, Ik zal u vissers van mensen maken'. 

Heilige Evangelist Lukas, 9, 61: Weer een ander zei: 'Ik zal U volgen, Heer'.

Heilige Evangelist Lukas, 5, 9: Ontzetting had zich meester gemaakt van Petrus en allen die bij hem waren vanwege de visvangst die ze gedaan hadden. Heilige Evangelist Johannes, 21,15: (...) zei Jezus tot Simon Petrus: 'Simon, zoon van Johannes, hebt ge Mij meer lief dan dezen?' 'Hij antwoordde: ja, Heer, Gij weet dat ik van u houd.' Hij zei hem: 'Weid mijn lammeren.' 

Heilige Evangelist Mattheus, 4, 20: 'Terstond lieten zij hun netten in de steek en volgden Hem'.