Woord vooraf

Een blog over de Agion Oros (Athos), de Tuin van de Moeder Gods, het spirituele centrum van het oosters-orthodoxe christendom.
En dus ook over kloosters, pelgrimeren en ikonen. (Tekst in geel bevat een link)
Wilt u op de hoogte blijven van nieuwe blogs? Abonneer u onderaan deze pagina.

dinsdag 8 juli 2014

363 - WOORDEN VAN GERONTA PAÏSIOS: OVER HET GEBED (BOEK)

Op het ogenblik lees ik een bijzonder en ook mooi uitgegeven boek over het gebed: Gerondas Païsios van de Athos, Woorden. 6. Over het gebed. Het is een bijzonder boek, omdat het een vertaling is in het Nederlands van spirituele Athosliteratuur. Hiervan is nog maar zeer weinig vertaald, tot nu toe eigenlijk alleen het boek over de Heilige Porfírios. Dit zesde deel uit de reeks Woorden is vertaald door de zusters van het Heilig Klooster Moeder Gods Portaítissa in Trazegnies (België). 

Ik citeer uit het voorwoord van de vertalers: 
In de vijf voorafgaande delen van de serie ‘Woorden van Gerondas Païssios van de Athos’ (die nog niet in het Nederlands zijn vertaald) wordt vaak melding gemaakt van het gebed, aangezien het voornaamste werk van de Gérontas, als monnik “in zijn volmaaktheid”, het gebed was. Maar ook in zijn omgang met de mensen, zowel monniken als leken, streefde hij er altijd naar hen te helpen hun leven aan God toe te vertrouwen door middel van het gebed.

In dit zesde deel zijn de woorden van Gérontas Paíssios opgenomen die speciaal over het gebed handelen. Voor Gérontas Paíssios is het gebed een grote kracht die God ons heeft gegeven om met Hem om te gaan, om Zijn hulp te vragen. Het deed de Gérontas leed als hij zag dat mensen tobden om te strijden “met hun kleine menselijke vermogens”, terwijl zij de hulp zouden kunnen vragen van God, Die “niet zomaar goddelijke kracht kan sturen, maar vele goddelijke krachten; en dan heet Zijn hulp niet alleen goddelijke hulp, maar Gods wonder”. Daarom hield hij vol dat wij het gebed moeten zien als een noodzaak en probeerde hij hen die niet geleerd hadden te bidden, “een begin te laten maken, opdat hun hart met het gebed start”. Degenen die de goede gewoonte hadden verworven te bidden, sterkte hij opdat zij met nog meer ijver en met nog meer warmte zouden bidden. Maar tegenover allen benadrukte hij dat de voornaamste instelling voor de omgang met God, de bekering en de nederigheid zijn.

Het boek is verkrijgbaar bij Het smalle Pad (Gozalov Books)

Zie ook 138 - VADER PAÏSIOS VAN DE HEILIGE BERG (BOEK) 
              224 - OUDVADER PAÏSIOS, VASTEN EN AFKEURING
              318 - OUDVADER PAÏSIOS/ΠΑΙΣΙΟΣ, EEN RUSSISCHE FILM