Woord vooraf

Een blog over de Agion Oros (Athos), de Tuin van de Moeder Gods, het spirituele centrum van het oosters-orthodoxe christendom.
En dus ook over kloosters, pelgrimeren en ikonen. (Tekst in geel bevat een link)
Wilt u op de hoogte blijven van nieuwe blogs? Abonneer u onderaan deze pagina.

woensdag 30 maart 2011

19 - DE BERG ATHOS EN DE EKONOMISCHE KRISIS IN GRIEKENLAND

De ekonomische en financiële krisis die Griekenland zwaar heeft geraakt, strekt zijn tentakels nu ook uit naar de 'Agion 'Oros. Gisteren, dinsdag, trotseerden de Athosmonniken de Griekse regering met hun weigering belasting te gaan betalen voor hun bezittingen.
De Griekse regering verlangt een grote(re) bijdrage van de Grieks-Orthodoxe Kerk en de monniken van de Heilige Berg om de zware bezuinigingen te bereiken die door de financiële instellingen zijn opgelegd. Onlangs kondigde het Ministerie van Financiën plannen aan om onroerend goedbelasting op te leggen. De Athosmonniken zouden dan belasting moeten gaan betalen voor alle landgoederen die zij bezitten buiten de grenzen van hun autonome staat. Op basis van de grondwet zijn de Athoskloosters tot nu toe vrijgesteld van het betalen van belasting- en douanegelden.
Op een spoedvergadering klaagden de monniken dat de regering de rechten van hun zelfstandige staat negeerde en onrechtvaardig handelde. Ze hebben een vier pagina's tellende protestbrief naar minister-president Giórgos Papandréou geschreven (die bij Keliotes te lezen is). Daarbij dreigen ze alle contacten met regering in Athene te verbreken, zolang niet aan hun wensen is tegemoet gekomen. Naar verluidt zouden de bezittingen, die verspreid over Griekenland liggen, miljoenen euro's waard zijn.   
                      
 Een gezaghebbende bron op Athos zou zelfs gesproken hebben over de sluiting van de grens, zodat pelgrims de Agion Oros niet zouden kunnen binnenkomen.

Bron: News24

Ik kan me de verontwaardiging wel voorstellen. De monniken bezitten landgoed en vastgoed collectief. Het is geen persoonlijk bezit. Met de inkomsten uit hun bezit ontvangen ze pelgrims en betalen ze andere noodzakelijke en goede, sociale zaken. Het is natuurlijk ook merkwaardig, dat de staat financiële offers die pelgrims in kloosters achterlaten of schenkingen aan kloosters weer wil belasten. Monniken 'verdienen' geen inkomen/loon, maken geen winst voor eigen gewin. 20% vastgoedbelasting, zoals voorgesteld, is daarbij een absurd hoge aanslag. Per saldo zouden de monniken zo steeds 'armer' worden, zouden sociale projecten niet meer uit te voeren zijn.