Woord vooraf

Een blog over de Agion Oros (Athos), de Tuin van de Moeder Gods, het spirituele centrum van het oosters-orthodoxe christendom.
En dus ook over kloosters, pelgrimeren en ikonen. (Tekst in geel bevat een link)
Wilt u op de hoogte blijven van nieuwe blogs? Abonneer u onderaan deze pagina.

zaterdag 15 oktober 2011

64 - OIKOUMENISCH PATRIARCH BARTHOLOMEOS NAAR ATHOS 3/3

In het kader van zijn rondreis bezocht Patriarch Bartholoméos ook I.M. Dochiaríou, op het einde van de zondagmiddag, nadat hij eerder overleg had gevoerd met de politieke bestuurder van Athos Arístos Kasimíroglou.

Daarnaast bevatte het overvolle programma ook nog bezoeken aan de nieuwe broederschap van Esfigménou in Kariés en aan het mij zeer geliefde I.M. Stavronikíta.

Het bezoek aan de nieuwe broederschap was natuurlijk beladen. De verschillen van opvatting met de monniken in het oude klooster zijn nog altijd levensgroot. In zijn toespraak noemde de Patriarch de voortdurende 'bezetting' van de gebouwen van I.M. Esfigménou een 'ongekende gewelddadigheid' binnen de grenzen van de Griekse staat en een 'gevaarlijke afwijking'. Hij verwees naar de schismatieke bezettende monniken en legde uit dat de kwestie van een kerkelijke botsing met hen die nog binnen de muren van het Klooster en de overige daarvan afhankelijke delen verblijven, ondanks alles als gesloten moest worden beschouwd, permanent. Lees verder hieronder.
Maandag 10 oktober was de pelgimage van de Patriarch ten einde. Het vertrek moest echter tot in de middag worden uitgesteld, omdat de harde winden de afvaart van schepen onmogelijk maakten. Uiteindelijk vertrok Patriarch Bartholoméos tegen het eind van de middag uit de arsanás van I.M. Panteleímonos. De foto's zijn van Giorgios M.Hij onderstreepte dat hetzelfde geldt voor de bestuurlijke en juridische kant, dat de bezetting 'strafbaar' is en een strafbaar vergrijp', zoals het Handvest van de Agion Oros het scheurmakers verbiedt zich te vestigen in de monastieke staat.

Patriarch Bartholoméos benadrukte dat de 'Moeder Kerk' met veel verdriet 'organisaties volgt die spreken van gedogen van het verschijnsel bezetting', en hij deed de monniken van de nieuwe broederschap de aanbeveling geduldig te zijn in de strijd tot het herstel van de regelmatigheid en wettelijkheid.

De Oikoumenisch Patriarch onderstreepte dat eventuele geschillen tussen de monniken moeten worden opgelost in een constructieve uitwisseling van standpunten binnen de Kerk en dat ze niet moeten leiden tot 'schismatieke verdeling', eraan herinnerend dat de bezettende monniken, ondanks de inspanningen van zijn voorgangers Athenágoras en Dimítrios, maar zelfs tot op de dag van vandaag, de geestelijke eenheid en samenwerking met de overige negentien kloosters weigeren.

De abt van het nieuwe Esfigménou, Chrysóstomos, vroeg, sprekend tot de Oikoumenisch Patriarch, om 'herstel van orde en wettelijkheid door de staat' en het niet toestaan van de 'willekeurige inmenging' en 'anarchistische houtkap'door de bezetter, die een bedreiging vormen voor de gebouwen en de natuurlijke omgeving rond het historische Klooster.