Woord vooraf

Een blog over de Agion Oros (Athos), de Tuin van de Moeder Gods, het spirituele centrum van het oosters-orthodoxe christendom.
En dus ook over kloosters, pelgrimeren en ikonen. (Tekst in geel bevat een link)
Wilt u op de hoogte blijven van nieuwe blogs? Abonneer u onderaan deze pagina.

dinsdag 13 januari 2015

426 - AGION OROS/ATHOS ACTUEEL: GERONTA PAÏSIOS/ΠΑΙΣΙΟΣ NIEUWE HEILIGE

Vandaag, 13 januari 2015, oudejaarsdag volgens de Oude kalender, heeft de Heilige Synode van het Oecumenisch Patriarchaat het voorstel geaccepteerd Géronta Païsios, monnik in de kellí Panagoúda, op de lijst van Heiligen van de Orthodoxe Kerk te zetten.

Op de bijeenkomst van vandaag accepteerde de Heilige Synode unaniem het voorstel van het Kanonieke Comite om monnik Païsios de Athoniet heilig te verklaren.

Bron: Oecumenisch Patriarchaat

Zie ook: 50 - PANAGOUDA, DE KELLI VAN OUDVADER PAISIOS/Ο ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΠΑΙΣΙΟΣ (1924-1994), DEEL 1
52 - PANAGOUDA, DE KELLI VAN OUDVADER PAISIOS/Ο ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΠΑΙΣΙΟΣ (1924-1994), DEEL 2
138 - VADER PAÏSIOS VAN DE HEILIGE BERG (Boek)
224 - OUDVADER PAÏSIOS, VASTEN EN AFKEURING
318 - OUDVADER PAÏSIOS/ΠΑΙΣΙΟΣ, EEN RUSSISCHE FILM
363 - WOORDEN VAN GERONTA PAÏSIOS: OVER HET GEBED (BOEK)